Przejdź do treści

Zamów rozruch

Zamów rozruch urządzeń, jeśli etap wykonawczy instalacji został ukończony.

Zamów przegląd okresowy

Zamów przegląd okresowy, aby utrzymać i wydłużyć prawidłową pracę urządzenia przez kolejne lata.


Wsparcie posprzedażowe

Nasz zespół posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wysokoefektywnych instalacji grzewczo-chłodniczych.

Wspieramy naszych klientów w:

Monitoringu pracy instalacji
Monitoringu pracy instalacji

W celu zapewniania efektywnej pracy instalacji monitorujemy pracy urządzeń wykorzystując do tego zdalny dostęp.

Wykonując coroczne przeglądy
Wykonując coroczne przeglądy

Wydłużamy prawidłową pracę urządzeń o kolejne lata. Dzięki współpracy z Autoryzowanymi Serwisami w całej Polsce zapewniamy szybki i efektywny serwis urządzeń.

Optymalizacja pracy systemu

Za pomocą Automatyki Gazuno dostosowujemy pracą źródła ciepła do cyklu użytkowania obiektu i optymalizujemy nastawy układu sterowania.

Serwis instalacji
Serwis instalacji

Dzięki zdalnej opiece nad instalacją z poziomu biura możemy zidentyfikować i zareagować na pojawiające się błędyNajczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę zlecić wykonanie przeglądu okresowego/konserwacji urządzeń Robur?

Chęć wykonania przeglądu okresowego urządzeń Robur można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie lub drogą mailową na adres: serwis@gazuno.pl 

Jaki jest koszt wykonania przeglądu okresowego/konserwacji urządzeń Robur?

Koszt wykonania przeglądu jest zależny między innymi od ilości urządzeń oraz wariantu przeglądu (zależny od lat/godzin pracy urządzenia). Aby uzyskać informacje dot. kosztów należy zgłosić chęć wykonania przeglądu/konserwacji urządzeń na naszej stronie. W odpowiedzi prześlemy ofertę na jego wykonanie.

Jakie czynności są wykonywane podczas przeglądu okresowego po 1 roku pracy urządzeń Robur?

1. Ocena ogólnego stanu urządzenia.
2. Ocena wymiennika lamelowego.*
3. Sprawdzenie stanu pasków napędowych i kół pompy olejowej.*
4. Sprawdzenie przepływomierza lub czujnika przepływu.
5. Sprawdzenie przepływu w instalacji.
6. Sprawdzenie stanu komory spalania (jeżeli konieczne).
7. Sprawdzenie stanu elektrod (jeżeli konieczne).
8. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzenia.
9. Sprawdzenie ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu w instalacji.
10. Kontrolę parametrów spalania.
11. Ocena stanu i czyszczenie wylotu spalin.
12. Sprawdzenie drożności odprowadzenia kondensatu.
13. Sprawdzenie czy urządzenia osiągają zadaną temperaturę.
14. Sprawdzenie czasu pracy poszczególnych urządzeń.
15. Sprawdzenie i ściągnięcie danych historycznych urządzeń.
* dotyczy pomp ciepła i wytwornic wody lodowej

Jakie czynności są wykonywane podczas przeglądu okresowego po 2 roku pracy urządzeń Robur?

1. Ocena ogólnego stanu urządzenia.
2. Ocena wymiennika lamelowego (czyszczenie wymiennika).*
3. Sprawdzenie stanu pasków napędowych i kół pompy olejowej.*
4. Sprawdzenie stanu oleju w pompie.*
5. Sprawdzenie przepływomierza lub czujnika przepływu.
6. Sprawdzenie przepływu w instalacji.
7. Sprawdzenie stanu komory spalania (czyszczenie).
8. Sprawdzenie stanu elektrod (czyszczenie).
9. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzenia.
10. Sprawdzenie ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu w instalacji.
11. Kontrolę parametrów spalania.
12. Ocena stanu i czyszczenie wylotu spalin.
13. Sprawdzenie drożności odprowadzenia kondensatu.
14. Sprawdzenie czy urządzenia osiągają zadaną temperaturę.
15. Sprawdzenie czasu pracy poszczególnych urządzeń.
16. Sprawdzenie i ściągnięcie danych historycznych urządzeń.
* dotyczy pomp ciepła i wytwornic wody lodowej

Jakie czynności są wykonywane podczas przeglądu okresowego po 5 roku pracy urządzeń Robur?

1. Ocena ogólnego stanu urządzenia.
2. Ocena wymiennika lamelowego (czyszczenie wymiennika).*
3. Wymiana pasków napędowych pompy olejowej.*
4. Wymiana oleju w pompie olejowej.*
5. Sprawdzenie przepływomierza lub czujnika przepływu.
6. Sprawdzenie przepływu w instalacji.
7. Sprawdzenie stanu komory spalania.
8. Sprawdzenie stanu elektrod.
9. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzenia.
10. Sprawdzenie ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu w instalacji.
11. Kontrolę parametrów spalania.
12. Ocena stanu i czyszczenie wylotu spalin.
13. Sprawdzenie drożności odprowadzenia kondensatu.
14. Sprawdzenie czy urządzenia osiągają zadaną temperaturę.
15. Sprawdzenie czasu pracy poszczególnych urządzeń.
16. Sprawdzenie i ściągnięcie danych historycznych urządzeń.
* dotyczy pomp ciepła i wytwornic wody lodowej

Jak często powinno wykonywać się przegląd okresowy/konserwacji urządzeń Robur?

Przegląd okresowy urządzeń Robur powinien być wykonywany co 12 miesięcy/3000 godzin pracy od pierwszego uruchomienia urządzeń/ostatniego przeglądu okresowego.
W przypadku pracy urządzenia w trudnych warunkach (np. ciężkie warunki techniczne, zasolone środowisko, itp.) czynności konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być wykonywane z większą częstotliwością.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy należy wykonać przegląd okresowy/konserwację urządzeń?

Informacja o konieczności wykonania przeglądu będzie wyświetlana w zakładce „alarmy” na ekranie szafy zasilająco – sterującej. Innym sposobem na uzyskanie informacji jest kontakt z serwisem Gazuno.

Kto może wykonać przegląd okresowy/konserwację urządzeń Robur?

Wszystkie działania na elementach wewnętrznych urządzenia mogą być prowadzone wyłącznie przez Fabryczny Serwis Robur lub Autoryzowany Serwis Robur.

W jakim celu są wykonywane przeglądy okresowe/konserwacja urządzeń?

Właściwa konserwacja zapobiega problemom, zapewnia dobrą wydajność i utrzymuje niskie koszty eksploatacji.

Ekran szafy zasilająco – sterującej „miga”. Co robić?

Jeśli ekran DDC znajdujący się w szafie zasilająco – sterującej „miga” oznacza, że urządzenie zgłasza błąd lub ostrzeżenie (można również zweryfikować bezpośrednio przy urządzeniu Robur   pierwszy zielony znak po lewej, litera „u” = ostrzeżenie lub „E” = błąd).
W pierwszej kolejności zapoznaj się z formularzem zgłoszenia awarii, w którym znajdują się informacje co należy zrobić krok po kroku LINK.

Jeśli nie znasz kodu, problemu, lub sposobu postępowania, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

Jak zgłosić awarię urządzenia?

Awarię urządzenia Robur można zgłosić za pomocą formularza zgłoszenia awarii, w którym znajdują się informacje co należy zrobić krok po kroku LINK lub kontaktując się z Serwisem Gazuno LINK.

Jak zgłosić gotowość do pierwszego uruchomienia urządzeń Robur?

Gotowość do pierwszego uruchomienia urządzeń Robur można zgłosić za pomocą formularza na naszej stronie LINK.

Jak przygotować się do pierwszego uruchomienia urządzeń Robur?

Jeśli chcesz zweryfikować, czy jesteś gotowy do pierwszego uruchomienia urządzeń Robur sprawdź, czy spełniasz każdy z punktów w naszym formularzu gotowości LINK. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

Co należy zweryfikować przed zgłoszeniem gotowości do uruchomienia urządzeń Robur?

Po wykonaniu instalacji, przed skontaktowaniem się z ASR, instalator jest zobowiązany sprawdzić:

 • czy instalacja hydrauliczna, elektryczna i gazowa jest odpowiednio zwymiarowana i wyposażona w konieczną armaturę, zabezpieczenia i urządzenia sterujące zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów; 
 • szczelność instalacji hydraulicznej i gazowej, 
 • typ gazu do którego urządzenie jest przystosowane (gaz ziemny lub LPG), 
 • czy ciśnienie gazu jest zgodne z wartościami podanymi w tabeli poniżej, z maksymalną tolerancją ±15%; 
 • czy zasilanie urządzenia jest zgodne z danymi zapisanymi na tabliczce znamionowej urządzenia, 
 • czy urządzenie zamontowane jest poprawnie, zgodnie z instrukcją producenta; 
 • czy instalacja jest wykonana w profesjonalny sposób, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Jak aktywować urządzenie po dłuższym okresie nieużywania?

Przed aktywowaniem urządzenia, obsługujący instalację musi przede wszystkim: 

 • Sprawdzić czy są konieczne jakiekolwiek prace konserwacyjne (skontaktuj się z ASR)
 • Sprawdzić zawartość i jakość wody w instalacji i, jeśli jest to konieczne, uzupełnić ją 
 • Sprawdzić czy układ odprowadzania spalin i układ odprowadzania kondensatu nie są zatkane. 

Po wykonaniu powyższych czynności: 

 • Otwórz zawór gazowy i upewnij się, czy nie ma żadnych wycieków. W przypadku gdy wyczujesz zapach gazu, zamknij zawór ponownie, nie włączaj żadnych elektrycznych elementów i poproś o interwencję ASR. 
 • Włącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika 
 • Włącz urządzenie przy pomocy podłączonego do urządzenia sterownika (DDC, CCP/CCI lub generatora sygnału sterującego).

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji instalacji, użytkowania i konserwacji.
W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

Jakie są okresowe czynności konserwacyjne w klimatyzatorze 2.0?

Urządzenie 2.0 zostało zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć czynności konserwacyjne do minimum. Czynności konserwacyjne są następujące:

 • Czyszczenie zewnętrzne – zgodnie z instrukcją użytkowania
 • Czyszczenie filtrów – zgodnie z instrukcją użytkowania

Klimatyzator 2.0 wyświetla błąd OF.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek anomalii w układzie odprowadzenia kondensatu, pływak poziomu maksymalnego blokuje działanie klimatyzatora, a na wyświetlaczu pojawia się kod OF. Podczas chłodzenia i osuszania elektronika utrzymuje aktywny system dystrybucji wody na wymiennik – razem z wentylatorem – w celu rozproszenia nadmiaru wody z pojemnika. Podczas ogrzewania kondensat powinien swobodnie spływać przez rurkę. W przypadku alarmu należy sprawdzić, czy rurka odprowadzająca nie jest zagięta lub zatkana.

Klimatyzator 2.0 nie chłodzi/grzeje odpowiednio.

Możliwe przyczyny -> Rozwiązanie:

 • Temperatura zadana jest za wysoka lub za niska. -> Sprawdź temperaturę i jeśli jest błędna ustaw właściwą.
 • Filtr powietrze jest niedrożny. -> Sprawdź filtr powietrza i wyczyść go jeśli tego wymaga.
 • Sprawdź, czy nie ma przeszkód w przepływie powietrza zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. -> Usuń wszystko co mogłoby blokować przepływ powietrza.
 • Zwiększyło się zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłód (na przykład ktoś zostawił otwarte drzwi lub okno lub urządzenie zostało zainstalowane w pomieszczeniu, które generuje dużo ciepła). -> Spróbuj zmniejszyć zapotrzebowanie na chłód lub ciepło w pomieszczeniu zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 • Zakryj duże okna wystawione na działanie promieni słonecznych za pomocą zasłon lub zewnętrznych elementów (żaluzje, zadaszenia, folie odblaskowe itp.)
 • Klimatyzowany pokój musi być zamknięty tak długo, jak to możliwe
 • Unikaj włączania lamp halogenowych lub innych urządzeń zużywających dużo energii, takich jak małe piece, żelazka, płyty grzejne itp.)

W innym przypadku skontaktuj się z serwisem Gazuno.

Alarmy w klimatyzatorze 2.0.

Wszystkie kody błędów można znaleźć na naszej stronie lub klikając w poniższy link.

https://gazuno.lndo.site/wp-content/uploads/2022/09/Gazuno-Najczesciej-pojawiajace-sie-komunikaty.pdf

Czy klimatyzatorem można sterować za pomocą urządzenia mobilnego?

Klimatyzatorem (lub kilkoma urządzeniami) można sterować za pomocą aplikacji InnoApp DuePuntoZero lub InoovApp, które można pobrać w „Sklepie Play” lub „App Store”.

Jak aktywować/wyłączyć sieć WIFI w klimatyzatorze 2.0?

Aby aktywować sieć WIFI naciśnij i przytrzymaj przycisk „włączenia” na wyświetlaczu klimatyzatora przez ok. 10 sekund. Gdy na wyświetlaczu pojawi się słowo „On”, zwolnij przycisk. Jeśli nie dotkniesz niczego przez kolejne 10 sekund, WIFI 2.0 jest aktywne i pozostaje widoczne z ostatnią skonfigurowaną nazwą.

Aby zresetować klimatyzator i przywrócić jego sieć WIFI do pierwotnej konfiguracji (o nazwie „Innova2.0”) należy wykonać czynności jak przypadku aktywacji sieci WIFI. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „On” naciśnij ponowie przycisz włączenia. Pojawi się skrót „rSt”. Poczekaj 10 sekund, aby operacja zakończyła się pomoślnie.

Aby wyłączyć sieć WIFI naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia na wyświetlaczu klimatyzatora przez ok. 10 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się skrót „On”. Naciskaj przycisk włączenia, aż pojawi się tekst „OFF”. Nadajnik WIFI będzie wyłączony i nie będzie już widoczny ze smartfona / tabletu.

Klimatyzatora 2.0 nie można skonfigurować na smartfonie z systemem iOS.

Smartfony z systemem iOS nie identyfikują automatycznie sieci WIFI, której nazwa została zmieniona podczas konfiguracji aplikacji.
Przejdź do ustawień telefonu i wybierz sieć WIFI jednostki 2.0 z przypisaną jej nazwą podczas konfiguracji aplikacji.

Jak zablokować / odblokować ekran dotykowy w klimatyzatorze 2.0.

Blokada ekranu jest aktywowana przez przytrzymanie symbolu zegara na wyświetlaczu dotykowym przez trzy sekundy. W tym trybie na ekranie nie działają żadne przyciski i nie można wykonywać żadnych ustawień. Symbol stanu gotowości miga co sekundę.
Aby wyłączyć blokadę, ponownie przytrzymaj symbol zegara na wyświetlaczu dotykowym przez ok. trzy sekundy.

Ważne!
Blokada pozostaje aktywna w przypadku awarii zasilania, a także w przypadku użycia pilota zdalnego sterowania.

Jak aktywować system odprowadzenia kondensatu?

Na dolnym odpływie 2.0 zamontowany jest siłownik termiczny, który można ustawić tak, aby podczas chłodzenia pozostawał otwarty, a nie zamknięty. Aby aktywować tę funkcję należy wykonać poniższe czynności:

Krok 1: Włącz 2.0
Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodzenia, do pojawienia się na wyświetlaczu „En”
Krok 3: Naciśnij ponownie przycisk chłodzenia, do pojawienia się na wyświetlaczu „ds.”
Krok 4: Aby wyjść poczekaj kilka sekund bez wciskania czegokolwiek.

Dlaczego włączenie wentylatorów w klimakonwektorze jest opóźnione?

Opóźnione włączenia wentylatorów w odniesieniu do nowej temperatury lub ustawień funkcji.
Przyczyną jest zawór obiegu, który potrzebuje trochę czasu do otwarcia, w wyniku czego gorąca lub zimna woda potrzebuje czasu na cyrkulację w urządzeniu.
Zaczekaj 2 lub 3 minuty, aby otworzył się zawór obwodu.

Dlaczego wentylatory w klimakonwektorze się nie włączają?

Jeśli urządzenie nie aktywuje wentylatorów, przyczyną może być brak ciepłej lub zimnej wody w obiegu. Sprawdź, czy kocioł lub wytwornica wody lodowej działają prawidłowo.

Wentylatory nie włączają się, nawet jeśli w układzie hydraulicznym jest gorąca lub zimna woda.

Możliwe przyczyny -> Rozwiązanie:

 • Zawory hydrauliczne są zamknięte. -> Zdemontuj korpus zaworu i sprawdź, czy cyrkulacja wody została przywrócona. Sprawdź działanie zaworu, zasilając go osobno napięciem 230 V. Jeśli pojawi się problem, może to być błąd sterowania elektrycznego.
 • Silnik wentylatora jest zablokowany lub przepalony. -> Sprawdzić uzwojenie silnika i wolne obroty wentylatora.
 • Mikroprzełącznik, który zatrzymuje wentylatory po otwarciu kratki filtra, nie zamyka się prawidłowo. -> Sprawdzić, czy zamykając kratkę, włącza się styk mikroprzełącznika.
 • Podłączenia elektryczne są niepoprawne. -> Sprawdź połączenia elektryczne.

Czy klimakonwektorem można sterować za pomocą urządzenia mobilnego?

Klimakonwektorem (lub kilkoma urządzeniami) można sterować za pomocą aplikacji InnoApp, którą można pobrać w „Sklepie Play” lub „App Store”.

Z klimakonwektora wycieka woda / tworzy się rosa.

Możliwa przyczyna wycieku -> Rozwiązanie

 • Przecieki na połączeniach hydraulicznych z instalacją. -> Sprawdź wyciek i dokręć połączenia hydrauliczne.
 • Przecieki w zespole zaworów. -> Sprawdź stan uszczelek.

Jeśli na przednim panelu tworzy się rosa, prawdopodobnie rozpięła się izolacja cieplna. Sprawdź prawidłowe ułożenie izolacji termo-akustycznej, zwracając uwagę na to, co znajduje się z przodu nad żebrami wymiennika.

Jakie są okresowe czynności konserwacyjne w klimakonwektorze?

Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć czynności konserwacyjne do minimum. Czynności konserwacyjne są następujące:

 • Czyszczenie zewnętrzne – zgodnie z instrukcją użytkowania
 • Czyszczenie filtrów – zgodnie z instrukcją użytkowania