Przejdź do treści

Co obejmuje serwis?

1. Weryfikacja

Kontakt ze zgłaszającym w celu określenia rodzaju problemu.

2. Diagnoza

Jeśli to konieczne oględziny serwisu w celu zdiagnozowania problemu.

3. Oferta

W przypadku, gdy konieczna jest naprawa sporządzana jest oferta na naprawę.
*w przypadku serwisu gwarancyjnego krok ten jest pomijany

4. Naprawa

Wykonanie koniecznych napraw przez serwis.

5. Protokół

Po zakończeniu prac sporządzany jest stosowny protokół.


Zobacz najczęściej pojawiające się komunikaty błędów

Tutaj znajdziesz dokument w którym zostały spisane najczęściej pojawiające się komunikaty błędów wraz z instrukcjami jak należy postępować w przypadku ich wystąpienia.


Zobacz najczęściej pojawiające się komunikaty błędów

Jeśli wolisz, możesz pobrać formularz zgłoszenia instalacji do uruchomienia w formacie pdf, wypełnić go i przesłać jako załącznik – tu może być krótka podpowiedź, instrukcja jak to zrobić, wypełnić

Dlaczego Sony Europe stworzyło portal poświęcony prywatności?

Inwestycje w OZE stanowią szansę na rozwój i finansowanie na rzecz poprawy efektywności systemów ciepłowniczych. Wzrost wykorzystania efektywnych energetycznie powiatowych systemów ciepłowniczych, skupiających się w dużym stopniu na wykorzystaniu OZE, pozwoli przede wszystkim zastąpić na terenach zurbanizowanych wysokoemisyjne źródła ciepła oraz zapobiegnie powstawaniu nowych. Będzie to miało znaczny wpływ na efektywne wykorzystanie energii, poprawę jakości powietrza oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

W jaki sposób mogę zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach i ofertach firmy Sony przez e-mail?

Inwestycje w OZE stanowią szansę na rozwój i finansowanie na rzecz poprawy efektywności systemów ciepłowniczych. Wzrost wykorzystania efektywnych energetycznie powiatowych systemów ciepłowniczych, skupiających się w dużym stopniu na wykorzystaniu OZE, pozwoli przede wszystkim zastąpić na terenach zurbanizowanych wysokoemisyjne źródła ciepła oraz zapobiegnie powstawaniu nowych. Będzie to miało znaczny wpływ na efektywne wykorzystanie energii, poprawę jakości powietrza oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Co mogę zrobić, by chronić swoje dane osobowe?

Inwestycje w OZE stanowią szansę na rozwój i finansowanie na rzecz poprawy efektywności systemów ciepłowniczych. Wzrost wykorzystania efektywnych energetycznie powiatowych systemów ciepłowniczych, skupiających się w dużym stopniu na wykorzystaniu OZE, pozwoli przede wszystkim zastąpić na terenach zurbanizowanych wysokoemisyjne źródła ciepła oraz zapobiegnie powstawaniu nowych. Będzie to miało znaczny wpływ na efektywne wykorzystanie energii, poprawę jakości powietrza oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

W jaki sposób mogę otrzymywać informacje o promocjach i ofercie firmy Sony przez e-mail?

Inwestycje w OZE stanowią szansę na rozwój i finansowanie na rzecz poprawy efektywności systemów ciepłowniczych. Wzrost wykorzystania efektywnych energetycznie powiatowych systemów ciepłowniczych, skupiających się w dużym stopniu na wykorzystaniu OZE, pozwoli przede wszystkim zastąpić na terenach zurbanizowanych wysokoemisyjne źródła ciepła oraz zapobiegnie powstawaniu nowych. Będzie to miało znaczny wpływ na efektywne wykorzystanie energii, poprawę jakości powietrza oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Skąd czerpać informacje o podmiotach odpowiedzialnych za moje dane osobowe?

Inwestycje w OZE stanowią szansę na rozwój i finansowanie na rzecz poprawy efektywności systemów ciepłowniczych. Wzrost wykorzystania efektywnych energetycznie powiatowych systemów ciepłowniczych, skupiających się w dużym stopniu na wykorzystaniu OZE, pozwoli przede wszystkim zastąpić na terenach zurbanizowanych wysokoemisyjne źródła ciepła oraz zapobiegnie powstawaniu nowych. Będzie to miało znaczny wpływ na efektywne wykorzystanie energii, poprawę jakości powietrza oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Dlaczego Sony Europe stworzyło portal poświęcony prywatności?

Inwestycje w OZE stanowią szansę na rozwój i finansowanie na rzecz poprawy efektywności systemów ciepłowniczych. Wzrost wykorzystania efektywnych energetycznie powiatowych systemów ciepłowniczych, skupiających się w dużym stopniu na wykorzystaniu OZE, pozwoli przede wszystkim zastąpić na terenach zurbanizowanych wysokoemisyjne źródła ciepła oraz zapobiegnie powstawaniu nowych. Będzie to miało znaczny wpływ na efektywne wykorzystanie energii, poprawę jakości powietrza oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.


Jaki serwis chcesz zgłosić?


Jeśli urządzenia objęte są okresem gwarancyjnym wybierz „Zgłaszam serwis gwarancyjny”, natomiast jeśli okres gwarancyjny przestał obowiązywać wybierz opcję „Zgłaszam serwis pogwarancyjny”. Następnie wypełnij zgłoszenie wpisując dane w odpowiednie pola.

  • 1

   Dane inwestycji

  • 2

   Instalacja gazowa

  • 3

   Instalacja hydrauliczna

  • 4

   Instalacja elektryczna

  • 5

   Kod alarmu

  1/5

  Dane inwestycji


  Dane inwestycji

  Podaj nazwę firmy zlecającej uruchomienie urządzeń/naprawy/przeglądu.

  Podaj numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za urządzenia. np. obsługa techniczna budynku, konserwator/brygadzista, kierownik robót (w przypadku zgłoszenia uruchomienia). Ułatwi nam to uzgodnienie szczegółów.

  Podaj adres e-mail do osoby kontaktowej.

  Podaj lokalizację inwestycji, gdzie ma zostać wykonana usługa.


  Instalacja gazowa

  Przed zgłoszeniem awarii do Serwisu Gazuno sprawdź, czy przyczyną awarii nie jest instalacja gazowa. W tym celu zapoznaj się z poniższymi punktami. Jeśli któryś z punktów jest dla Ciebie niejasny skontaktuj się z Serwisem.

  Główny zawor gazowy jest otwartyCiśnienie statyczne gazu jest odpowiednie (gaz e – 20 mbar; lpg – 37 mbar)Zawory gazowe przy urządzeniach są otwarte


  Instalacja hydrauliczna

  Przed zgłoszeniem awarii do Serwisu Gazuno sprawdź, czy przyczyną awarii nie jest instalacja hydrauliczna. W tym celu zapoznaj się z poniższymi punktami lub skontaktuj się z wykonawcą instalacji hydraulicznej. Jeśli któryś z punktów jest dla Ciebie niejasny skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

  Ciśnienie w układzie hydraulicznym jest na odpowiednim poziomie (1-2 bar)Instalacja jest odpowietrzonaZawory odcinające są otwarte


  Instalacja elektryczna

  Przed zgłoszeniem awarii do Serwisu Gazuno sprawdź, czy przyczyną awarii nie jest instalacja elektryczna. W tym celu zapoznaj się z poniższymi punktami. Jeśli któryś z punktów jest dla Ciebie niejasny skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

  Urządzenia są podłączone do sieci i zasilonePanel ddc/szafa zasilająco-sterująca są zasilone i podłączone do urządzeń

  Jeżeli wszystkie powyższe elementy zweryfikowane zostały pozytywnie należy skontaktować się z działem serwisu firmy Gazuno i w asyście telefonicznej serwisanta przeprowadzić reset błędów za pomocą panelu DDC. Jeżeli komunikat o błędzie pojawia się ponownie należy wyłączyć urządzenia za pomocą panelu DDC lub wyłącznika zewnętrznego. Po zakończeniu cyklu pracy pomp olejowych (ok. 7 minut opóźnienia) należy wyłączyć napięcie zasilające urządzenia i układu sterowania. Ponownie uruchomić system. Jeżeli błąd się nadal pojawia konieczna jest interwencja autoryzowanego serwisu.

  W przypadku nieuzasadnionego wezwania autoryzowanego serwisu zgłaszający zostanie obciążony poniesionymi kosztami.


  Kod alarmu

  Potwierdzam, że mimo sprawdzenia wszystkich wymienionych elementów i przeprowadzenia resetu błedów, podany niżej kod alarmu nadal jest wyświetlany:

  Jeżeli nie wiesz gdzie odczytać kod alarmu skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

   • 1

    Dane inwestycji

   • 2

    Instalacja gazowa

   • 3

    Instalacja hydrauliczna

   • 4

    Instalacja elektryczna

   • 5

    Kod alarmu

   1/5

   Dane inwestycji


   Dane inwestycji

   Podaj nazwę firmy zlecającej uruchomienie urządzeń/naprawy/przeglądu.

   Podaj numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za urządzenia. np. obsługa techniczna budynku, konserwator/brygadzista, kierownik robót (w przypadku zgłoszenia uruchomienia). Ułatwi nam to uzgodnienie szczegółów.

   Podaj adres e-mail do osoby kontaktowej.

   Podaj lokalizację inwestycji, gdzie ma zostać wykonana usługa.


   Instalacja gazowa

   Przed zgłoszeniem awarii do Serwisu Gazuno sprawdź, czy przyczyną awarii nie jest instalacja gazowa. W tym celu zapoznaj się z poniższymi punktami. Jeśli któryś z punktów jest dla Ciebie niejasny skontaktuj się z Serwisem.

   Główny zawor gazowy jest otwartyCiśnienie statyczne gazu jest odpowiednie (gaz e – 20 mbar; lpg – 37 mbar)Zawory gazowe przy urządzeniach są otwarte


   Instalacja hydrauliczna

   Przed zgłoszeniem awarii do Serwisu Gazuno sprawdź, czy przyczyną awarii nie jest instalacja hydrauliczna. W tym celu zapoznaj się z poniższymi punktami lub skontaktuj się z wykonawcą instalacji hydraulicznej. Jeśli któryś z punktów jest dla Ciebie niejasny skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

   Ciśnienie w układzie hydraulicznym jest na odpowiednim poziomie (1-2 bar)Instalacja jest odpowietrzonaZawory odcinające są otwarte


   Instalacja elektryczna

   Przed zgłoszeniem awarii do Serwisu Gazuno sprawdź, czy przyczyną awarii nie jest instalacja elektryczna. W tym celu zapoznaj się z poniższymi punktami. Jeśli któryś z punktów jest dla Ciebie niejasny skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

   Urządzenia są podłączone do sieci i zasilonePanel ddc/szafa zasilająco-sterująca są zasilone i podłączone do urządzeń

   Jeżeli wszystkie powyższe elementy zweryfikowane zostały pozytywnie należy skontaktować się z działem serwisu firmy Gazuno i w asyście telefonicznej serwisanta przeprowadzić reset błędów za pomocą panelu DDC. Jeżeli komunikat o błędzie pojawia się ponownie należy wyłączyć urządzenia za pomocą panelu DDC lub wyłącznika zewnętrznego. Po zakończeniu cyklu pracy pomp olejowych (ok. 7 minut opóźnienia) należy wyłączyć napięcie zasilające urządzenia i układu sterowania. Ponownie uruchomić system. Jeżeli błąd się nadal pojawia konieczna jest interwencja autoryzowanego serwisu.

   W przypadku nieuzasadnionego wezwania autoryzowanego serwisu zgłaszający zostanie obciążony poniesionymi kosztami.


   Kod alarmu

   Potwierdzam, że mimo sprawdzenia wszystkich wymienionych elementów i przeprowadzenia resetu błedów, podany niżej kod alarmu nadal jest wyświetlany:

   Jeżeli nie wiesz gdzie odczytać kod alarmu skontaktuj się z Serwisem Gazuno.


   Jeśli wolisz, możesz pobrać formularz zgłoszenia awarii i wypełnić go ręcznie.

   Tutaj możesz pobrać formularz zgłoszenia awarii w wersji pdf. Następnie należy go wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać jako załącznik w okienku obok.


   Dodaj wypełniony formularz zgłoszenia awarii