Przejdź do treści

Gazowa absorpcyjna pompa ciepła Robur K18 typu powietrze/woda einsteinto urządzenie dedykowane dla budownictwa jednorodzinnego. Jej działanie opiera się na patencie Alberta Einsteina i Leo Szilarda z 1930 roku dotyczącym urządzenia, które potrafi przenosić energię cieplną z miejsca o temperaturze niższej do miejsca o temperaturze wyższej. Odbywa się to dzięki m.in. różnicy ciśnień i gęstości, zastosowaniu absorbentu oraz dostarczeniu ciepła poprzez spalanie gazu. Suma energii napędowej ze spalania gazu oraz odnawialnej uzyskanej z powietrza przekazywana jest do instalacji grzewczej.

K18 – EFEKTYWNOŚĆ GUE (%)

Rozwiązanie firmy Robur bazuje natab_1 niemal sześćdziesięcioletnim doświadczeniu w produkcji palników i nagrzewnic gazowych, z czego ostatnie dwadzieścia pięć lat to rozwijanie technologii gazowych absorpcyjnych urządzeń grzewczych oraz chłodniczych. Wykorzystanie energii odnawialnej zawartej w powietrzu zewnętrznym oraz gazu jako paliwa pozwala na osiągnięcie wysokich efektywności dochodzących do 171%.

K18 – MOC GRZEWCZA (kW)

Pompa ciepła Robur K18 oferowana jest wraz z pakietem tab_2hydraulicznym wysokiej efektywności, w skład którego wchodzą m.in. automatyka sterująca układem, wymiennik ciepła glikol/woda, pompy obiegowe strony wtórnej i pierwotnej oraz przepływowy podgrzewacz wody pełniący rolę szczytowego źródła ciepła w okresach najwyższego zapotrzebowania. Dzięki temu rozwiązaniu układ jest w stanie produkować medium grzewcze o temperaturze do 65°C (centralne ogrzewanie) lub 70°C (przygotowanie ciepłej wody użytkowej). Maksymalna moc urządzenia dla odbiorów niskotemperaturowych (np. ogrzewanie podłogowe o parametrze 35°C) wynosi 19 kW, zaś dla odbiorów o wyższych temperaturach (np. ogrzewanie grzejnikowe o parametrze 55°C) – 17 kW.

MONTAŻ ZEWNĘTRZNY

Pompa ciepła Robur K18 jest urządzeniem przeznaczonym do montażu zewnętrznego – jest to niewątpliwa zaleta z co najmniej dwóch powodów:

  • pomimo zastosowania gazu jako paliwa, nie potrzebujemy wprowadzać go do budynku – eliminuje to konieczność wydzielania specjalnego pomieszczenia pełniącego funkcję kotłowni, które musiałoby spełniać dosyć rygorystyczne warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
  • brak konieczności wydzielenia kotłowni oznacza nie tylko zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, ale również zysk przestrzeni użytkowej w budynku.

Wysoka klasa energetyczna

Pompa ciepła Robur K18, dzięki wysokiej sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, wpisuje się w jedne z najwyższych klas energetycznych dla urządzeń grzewczych:

klasyK18-01-2015_A_600kb

Warunki Techniczne 2017

Wysokie efektywności to nie tylko etykiety. Wchodzące w życie w 2017 (oraz kolejne, bardziej restrykcyjne w 2021 roku) najnowsze warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, wymuszają na nowobudowanych obiektach odpowiednio niższy niż dotychczas wskaźnik energii pierwotnej – czyli rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia. Pompa ciepławt17 Robur K18, dzięki osiąganiu wysokich efektywności i niewielkiemu zużyciu energii elektrycznej, z powodzeniem pomaga spełnić wymagania stawiane w rozporządzeniu. Więcej na temat Warunków Technicznych 2017 znajdziesz w tym wpisie: kliknij

Kalkulacje

Dzięki zastosowaniu gazu (ziemnego lub LPG) jako paliwa, możliwe jest uzyskanie niskich sezonowych kosztów eksploatacyjnych w porównaniu do sprężarkowej pompy ciepła zasilanej energią elektryczną czy aktualnie bardzo popularnego gazowego kotła kondensacyjnego. Poniższe kalkulacje wykonane zostały dla budynku o zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącym 18 kW i wykorzystującego niskotemperaturowe (35°C) ogrzewanie podłogowe jako odbiornik. Jako źródło szczytowe dla gazowej absorpcyjnej pompy ciepła K18 oraz sprężarkowej pompy ciepła przyjęto dogrzew elektryczny.

tab

logo2Konkurs „Remont Roku 2016”

Miesięcznik Murator zorganizował konkurs „Remont Roku 2016”. Jedną z kategorii jest termomodernizacja, przy przeprowadzaniu której zachęcamy do zastosowania małej gazowej absorpcyjnej pompy ciepła K18. W konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz tytuł ,,Remont Roku 2016’’. Więcej szczegółów tutaj: kliknij

Broszura

http:/blog/www.slideshare.net/Gazuno/broszura-gazowa-pompa-ciepa-k18

Dostawca nowoczesnych i efektywnych systemów grzewczo chłodniczych wykorzystujących technologię OZE oraz spełniające wymagania prawne. Pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła lub chłodu? Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii