Przejdź do treści

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie gotowości instalacji do rozruchu zostało wysłane

Przesłanie niniejszego formularza jednoznaczne jest ze złożeniem zamówienia na przeprowadzenie pierwszego uruchomienia urządzeń Robur. Firma wskazana jako zamawiający traktowana jest przez Gazuno Langowski Sp. J. jako strona w zakresie realizacji zamówienia i rozliczeń.

Pierwsze uruchomienie przeprowadzone zostanie w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia gotowości do uruchomienia na adres e-mail: serwis@gazuno.pl

Serwis Gazuno skontaktuje się w celu potwierdzenia otrzymania formularza gotowości instalacji do uruchomienia. W przypadku braku kontaktu w ciągu dwóch dni roboczych prześlij ponownie formularz lub skontaktuj się z Serwisem Gazuno.