Przejdź do treści

Bez wątpienia można powiedzieć, że pompy ciepła mają coraz większe znaczenie na polskim rynku, nie tylko jako źródło ciepła i chłodu dla nowoczesnych domów mieszkalnych, ale również coraz chętniej są proponowane dla obiektów o znacznie większym zapotrzebowaniu.

Kładzie się coraz większy nacisk na stosowanie rozwiązań nisko bądź zeroemisyjnych. Powstają więc coraz ambitniejsze projekty zakładające, oprócz samego wytwarzania energii, również jej magazynowanie – zarówno ciepła jak i energii elektrycznej. O ile w przypadku budynków nowopowstających, można od zera przygotować odpowiednią instalację grzewczą, o tyle w budynkach już istniejących może być trudniej dostosować instalację do pojawiających się wymagań.

Powstające audyty zakładają kompleksowe rozwiązania, natomiast co z budynkami, w których wymiana całej instalacji jest niemożliwa? Sytuacje takie można spotkać w budynkach mieszkalnych, sakralnych, zabytkowych bądź przedsiębiorstwach, które muszą przygotowywać medium o wysokiej temperaturze zasilania. Przeglądając dokumentacje techniczne tradycyjnych pomp sprężarkowych od różnych producentów można znaleźć informację o temperaturach podawanych na zasilaniu w okolicach 60⁰ C, natomiast jak to ma się do współczynnika COP?

Im wyższa temperatura zasilania tradycyjnej pompy ciepła, tym niższa jej efektywność. Warto się przyjrzeć głębiej kopertom pracy, z których wynika, że pompy ciepła świetnie sprawdzają się współpracując z odbiornikami niskotemperaturowymi jednak w połączeniu ze starego typu grzejnikami efektywność systemu znacząco nam spada.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła z instalacjami grzejnikowymi

Na rynku istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają nam na nie rezygnowanie z połączenia pomp ciepła z instalacjami grzejnikowymi. W odpowiedzi na to wyzwanie prężnie rozwija się rynek wysokotemperaturowych pomp ciepła. Wysokotemperaturowe pompy ciepła, które firma Gazuno posiada w swojej ofercie urządzenia, które mają możliwość wytworzenia wody grzewczej do maksymalnie 120⁰C oraz ich jednostkowe moce zawierają się w szerokim zakresie modeli urządzeń od 30 do 2000 kW z możliwością łączenia w kaskady.

Rys. 1. Wysokotemperaturowa pompa ciepła woda/woda ChillHeat produkcji Oilon


Zalety wysokotemperaturowych pomp ciepła

 • Wysoki współczynnik COP,
 • Możliwość stosowania wszędzie gdzie istnieje dostęp do przyłącza elektrycznego wystarczającej mocy oraz istnieje potrzeba przygotowania medium o wysokiej temperaturze,
 • Nie wymagają instalacji kominowej,
 • Bezproblemowa integracja z istniejącą instalacją grzejnikową,
 • Możliwość przygotowania c.w.u. bez dodatkowego załączania grzałki bądź stosowania źródła szczytowego,
 • Możliwe wykorzystanie różnych czynników chłodniczych, również naturalnych o niskim albo zerowym GWP (Global Warming Potential).

Rys. 2. Wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze/woda dostawy Gazuno

Zastosowanie wysokotemperaturowych pomp ciepła

 • Duże budynki mieszkalne, przemysł, biurowce, galerie, sieci cieplne,
 • W przypadku pomp ciepła woda/woda jednoczesne grzanie i chłodzenie,
 • Instalacje wody lodowej oraz chłodnicze,
 • Odzysk ciepła o niskiej temperaturze z instalacji chłodniczych,
 • Odzysk ciepła z gazów wylotowych w systemach wytwarzania energii, ze ścieków oraz procesów przemysłowych,
 • Instalacje z gruntem bądź wykorzystanie instalacji wodociągowych jako dolne źródło,
 • Podnoszenie temperatury w instalacjach solarnych oraz na końcówkach sieci,
 • Zmniejszenie udziału nieodnawialnych źródeł energii w przypadku połączenia z instalacją sieci miejskiej,
 • Współpraca z istniejącymi kotłami gazowymi, węglowymi oraz kogeneracją do pokrycia szczytów w sieci cieplnej.


Omówienie schematów wysokotemperaturowych pomp ciepła

Pompy ciepła z oferty Gazuno mogą pracować na następujących źródłach: woda/woda, powietrze/woda oraz grunt/woda.

Poniżej przedstawiam przykładowy schemat, w jaki sposób można wykorzystać wysokotemperaturową pompę ciepła do zasilenia grzejników niezmodernizowanej instalacji grzewczej. Wysokotemperaturowa pompa ciepła wykorzystuje grunt jako dolne źródło. Medium, jakim jest woda, trafia do zbiornika buforowego, a następnie na dwa obiegi grzewcze oraz zasobnik c.w.u.

Rys. 3. Schemat wysokotemperaturowej pompy ciepła z wykorzystaniem gruntu jako dolnego źródła. Przygotowany przez Gazuno.

Schemat został przygotowany na cele wytwarzania ciepła i chłodu np. w zakładzie produkcyjnym, w którym realizowane są procesy technologiczne wymagające zarówno bardzo wysokich jak i niskich temperatur jednocześnie. Urządzenia mogą wytwarzać wodę lodową do -20⁰C. Ciepło odbierane w procesie chłodzenia wykorzystywane jest do celów grzewczych.

Na cele grzewcze pracują do zbiornika buforowego dwa kondensacyjne kotły gazowe Caldaria 100.2 Condensng + do montażu zewnętrznego. Medium jakie zostało zastosowane to glikol, mający za zadanie zapobiegnięciu zamarzania instalacji.


Wymiennik ma za zadanie nie tylko przejście z glikolu na wodę, ale również przeniesienie mocy urządzeń. Zbiornik buforowy jest więc zasilany z dwóch źródeł – kotłów gazowych oraz wysokotemperaturowych pomp ciepła. Pozwala to na osiągnięcie wysokich temperatur na odbiornikach oraz przygotowanie c.w.u. w zadanej temperaturze. Na cele chłodzenia pracują wytwornica wody lodowej oraz pompy ciepła zasilające zbiornik buforowy.

Rys. 4. Schemat wysokotemperaturowych pomp ciepła z możliwością jednoczesnego grzania oraz chłodzenia przygotowany przez Gazuno.

Zaprezentowane powyżej schematy stanowią jedynie podstawowe przykłady systemów, które można tworzyć z wykorzystaniem wysokotemperaturowych pomp ciepła. Biorąc pod uwagę zakres mocy oraz temperatury zasilania, który mamy do zaproponowania otwierają się przed nami nowe możliwości.


Jeżeli są Państwo zainteresowani większą ilością informacji na temat wysokotemperaturowych pomp ciepła oferowanych przez Gazuno, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Jako doradca techniczno-handlowy pracuję w zespole z Sebastianem Gencem. Razem współpracujemy z projektantami, audytorami oraz inwestorami z województwa podkarpackiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii