Przejdź do treści

W ostatnim czasie wspominaliśmy o pojawieniu się najważniejszego dokumentu rządu na najbliższe lata – Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiony plan stawia przede wszystkim na ekotransformację, a co za tym idzie wprowadzeniem OZE i transformacji nieefektywnych systemów ciepłowniczych.

Planowana transformacja energetyczna będzie przebiegała stopniowo. Inwestycje w OZE stanowią szansę na rozwój i finansowanie na rzecz poprawy efektywności systemów ciepłowniczych. Wzrost wykorzystania efektywnych energetycznie powiatowych systemów ciepłowniczych, skupiających się w dużym stopniu na wykorzystaniu OZE, pozwoli przede wszystkim zastąpić na terenach zurbanizowanych wysokoemisyjne źródła ciepła.

Gazuno posiada w swojej ofercie urządzenia, które spełniają wymagania przemysłowe i są zgodne z założeniami polityki europejskiej o wprowadzaniu bezemisyjnych – alternatywnych źródeł energii. Jednym z rozwiązań są wysokotemperaturowe pompy ciepła, które mogą zapewnić jednoczesność grzania i chłodzenia oraz produkcję wody grzewczej do temperatury nawet 120°C. Jednostkowe moce pomp ciepła zawierają się w szerokim zakresie modeli urządzeń od 30 do 2000 kW z możliwością łączenia w kaskady.


Przygotowujemy rozwiązania oparte na pompach ciepła powietrze/woda, grunt/woda czy woda/woda, które mogą wykorzystywać przeróżne źródła energii, takie jak powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe lub gruntowe, grunt, energię geotermalną czy ciepło odpadowe.

Wysokotemperaturowe pompy ciepła ChillHeat produkcji Oilon

Oilon to producent przemysłowych pomp ciepła typu woda/woda. Są to urządzenia przystosowane do zastosowań przemysłowych – w hotelach, biurowcach i szkołach.

Urządzenia ChillHeat Oilon mogą być również wykorzystywane do zastosowań, takich jak odzyskiwanie ciepła odpadowego, pozyskiwanie ciepła ze źródła gruntowego, klimatyzacji czy chłodzenie magazynów.

W urządzeniach ChillHeat są dostępne czynniki chłodnicze HFC, o niskim jak również niemal zerowym GWP.

Zdj. Sprężarkowa pompa ciepła ChillHeat produkcji Oilon


Dostępne serie pomp ciepła ChillHeat produkcji Oilon:

Przykład zastosowania wysokotemperaturowych pomp ciepła ChillHeat produkcji Oilon

Przedstawione rozwiązanie zakłada zapotrzebowanie 5 MW przy temperaturze zewnętrznej -20°C. Dobrane zostały 3 zestawy składające się z pomp ciepła Oilon P450 SU HC R134a + P450 SU HC R1234ze.

Schemat technologiczny przygotowany przez Gazuno

Układ jako dolne źródło wykorzystuje odwiert geotermalny. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zostało założone, jako 10% całkowitego zapotrzebowania. Przy temperaturze zewnętrznej 15°C jednostki pracują w trybie letnim i zajmują się wyłącznie produkcją ciepłej wody użytkowej.

W okresie zimy urządzenia pracują na podstawie krzywej grzewczej, dla której maksymalny wymagany parametr do 95°C.

Współczynnik efektywności pomp ciepła ChillHeat produkcji Oilon

Wykres zmienności COP w zależności od krzywej grzewczej odpowiadającej odpowiednim temperaturom zewnętrznym

Współczynnik efektywności pompy ciepła – COP (ang. Coefficient of Performance) – jest jednym z najważniejszych parametrów, którym możemy określić wydajność każdej pompy ciepła. Definiuje on stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej do pobranej energii elektrycznej zasilającej sprężarkę pompy ciepła. W analizowanym przypadku współczynnik COP w najniższym analizowanym punkcie temperatury zewnętrznej wynosi 3,32, natomiast w najkorzystniejszym punkcie pracy COP sięga, aż 5,04.

Wydajność wysokotemperaturowej pompy ciepła

Wykres pokazujący zależność mocy grzewczej pomp ciepła w zależności od krzywej grzewczej odpowiedniej do temperatury zewnętrznej

Współczynnik COP pozwala określać, ile prądu zużywa pompa ciepła w danym momencie, natomiast za pomocą współczynnika SCOP możemy obliczyć, ile zużyje prądu w ciągu całego roku lub w ciągu sezonu grzewczego. Roczny współczynnik efektywności SCOP jest to stosunek przekazanego przez pompę ciepła użytecznego w ciągu roku do energii eklektycznej zużytej w ciągu roku. Zastosowanie urządzeń ChillHeat produkcji Oilon może pozwolić na osiągnięcie wysokich wartości SCOP, na poziomie od 4 do 5 pomimo wysokich temperatur pracy na zasilaniu instalacji.


Jeżeli są Państwo zainteresowani większą ilością informacji na temat rozwiązań wykorzystujących wysokotemperaturowe pompy ciepła, serdecznie zapraszam do kontaktu z Gazuno.

Jestem doradcą techniczno-handlowym w Gazuno. Wspieram Damiana Homa z poziomu biura. Razem współpracujemy z projektantami i inwestorami z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii