Przejdź do treści

Według słownika PWN jedna z definicji systemów brzmi: „zespół wielu urządzeń, dróg, przewodów itp., funkcjonujących jako całość”. Jako firma postanowiliśmy zinterpretować je w inny sposób i zaproponować bardziej kompleksowe spojrzenie na projektowanie instalacji źródła ciepła.

Stworzyliśmy własną definicję systemów Gazuno — jako grupę urządzeń z naszej oferty, zarządzanych w miarę możliwości i potrzeb wspólną automatyką, aby zapewnić kompleksowe, efektywne i oszczędne rozwiązania.

Ten pomysł powstał z myślą o rozwiązywaniu dylematów związanych między innymi z brakiem odpowiednich odbiorników, niewystarczającą ilością wydajności chłodniczej, sterowaniem bądź innymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w przyszłości. Zaprojektowanie poszczególnych urządzeń w system pozwala im ze sobą współdziałać, tworząc zoptymalizowaną instalację.

W artykule omówię trzy przykłady instalacji gdzie zastosowanie systemu Gazuno pozwoliło kompleksowo przygotować instalację. Dostarczane przez nas produkty zostały przedstawione w schematyczny sposób poprzez zakreślenie ich zielonymi ramkami.

Przykład 1 zastosowania systemu Gazuno w sektorze publicznym

Zapotrzebowanie na źródło chłodu jak i ciepła na inwestycji jest na podobnym poziomie. Dodatkowo w obiekcie występuje zmienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.

ZAPOTRZEBOWANIE:

 • Centralne ogrzewanie: 180kW;
 • Wydajność chłodnicza: 170kW;
 • Odbiorniki niskotemperaturowe: podłogówka oraz klimakonwektory.

Rys. 1. Przykładowy schemat systemu Gazuno w sektorze publicznym

ROZWIĄZANIE:

Na cele przygotowania medium grzewczego zaproponowano zestaw ROBUR RTGS 00-640 składający się z pięciu gruntowych absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem. Moc w punkcie pracy B0/W35 wynosi 188 kW przy efektywności spalania gazu G.U.E. 140%. Jako źródło chłodu dobrano wytwornicę wody lodowej MAXA HWA1-A 4177 o nominalnej wydajności chłodniczej 176,5 kW.

Po stronie pierwotnej instalacji występuje glikol, ponieważ zarówno pompy ciepła jak i wytwornica wody lodowej są montowane na zewnątrz budynku. Stanowi on dodatkowe zabezpieczenie przed zamarzaniem, natomiast obecność wymiennika ciepła NewHeat pozwala na przejście z glikolu na wodę oraz przeniesienie mocy urządzeń. Jako odbiorniki ciepła dobrano klimakonwektory INNOVA Airleaf SL400 oraz SL600 odpowiednio o wydajnościach grzewczych dla wody 45/40: 2,17 kW oraz 3,11 kW, natomiast wydajność chłodnicza dla parametrów 7/12: 1,77 kW oraz 2,89 kW.

Całość połączona jest Automatyką Dedykowaną Gazuno, której układ będzie składał się z szafy zasilająco – sterującej, odpowiedzialnej za sterowanie zestawem pięciu pomp ciepła GAHP-GS, wytwornicą wody lodowej HWA1-A wraz z instalacją odbiorczą.

Właściwości Automatyki Dedykowanej Gazuno:

 • Zdalna kontrola stanu pracy całej instalacji sterowanej z szafy automatyki;
 • Ekran dotykowy na elewacji szafy z możliwością podglądu pracy instalacji;
 • Nastawy i regulacja instalacji z jednego miejsca na panelu;
 • Umożliwia diagnostykę pracy całej instalacji;
 • Odczyt stanu pracy i możliwość zmian nastaw dla całej instalacji;
 • Odczyt i kasowanie stanów alarmowych;
 • Komunikacja za pomocą połączenia kablowego Ethernet (RJ45) lub bezprzewodowego WiFi;
 • Zdalny dostęp do wizualizacji przez usługę EasyAccess i program cMT Viewer dostępny dla systemu Windows, Android oraz iOS.


Przykład 2 zastosowania systemu Gazuno w sektorze usługowym

Przygotowanie doboru źródła ciepła w postaci sprężarkowej pompy ciepła wraz ze źródłem szczytowym w postaci kotła gazowego.

ZAPOTRZEBOWANIE:

 • Centralne ogrzewanie: 55kW;
 • Zapotrzebowanie na cwu: 25kW;
 • Odbiorniki: grzejniki oraz klimakonwektory.

Rys. 2. Przykładowy schemat systemu Gazuno w sektorze usługowym

ROZWIĄZANIE:

W celu przygotowania medium dla ogrzewania dobrano sprężarkową pompę ciepła OHTM90, której nominalna wydajność grzewcza w punkcie A7/W35 wynosi 68 kW. Dobrana pompa może pracować do temperatury zewnętrznej -20⁰C oraz na maksymalnym parametrze 65⁰C. Jako źródło szczytowe inwestor zdecydował się na zamianę starego kotła gazowego na nowy – kondensacyjny kocioł gazowy Caldaria 100.2., który moduluje mocą w przedziale 5 – 99,8 kW.

Zarówno kocioł jak i pompa ciepła są urządzeniami zewnętrznymi, dlatego w części pierwotnej instalacji znajduje się glikol zabezpieczający je przez zamarzaniem. Wymienniki ciepła NewHeat zostały dobrane na maksymalne wydajności grzewcze urządzeń. Kocioł przygotowuje w priorytecie ciepłą wodę użytkową, następnie po wygrzaniu zasobnika c.w.u. przełącza się na zaworze trójdrogowym jako źródło szczytowe dla pracy pomp ciepła. Jako odbiorniki – oprócz istniejących grzejników zaproponowano klimakonwektory kasetonowe MAXA HCA1 22 o nominalnej wydajności chłodniczej 2,98 kW.

Układ automatyki dedykowanej będzie składał się z szafy zasilająco – sterującej, która będzie odpowiedzialna za sterowanie zestawem pompy ciepła OHTM90, kotłem Caldaria 100 wraz z instalacją odbiorczą. Właściwości automatyki dedykowanej Gazuno zostały opisane w poprzednim przykładzie.

Przykład 3 zastosowania systemu Gazuno w sektorze przemysłowym

Istnieje potrzeba zapewnienia parametru 95⁰C z wykorzystaniem powietrza jako dolnego źródła.

ZAPOTRZEBOWANIE:

 • Centralne ogrzewanie: 2,5 MW;
 • Wymagany parametr na instalacji: 95⁰C;
 • Na obiekcie występuje kogeneracja.

Rys. 3. Przykładowy schemat systemu Gazuno w sektorze przemysłowym

ROZWIĄZANIE:

Zakłada się zastosowanie dwóch stopni podgrzewu. Na pierwszym stopniu pracuje sześć rewersyjnych pomp ciepła typu powietrze/woda BRW250. W punkcie A-7/W40 wydajność grzewcza pojedynczej pompy ciepła wynosi 185kW, co sumarycznie daje moc dolnego źródła 1,1 MW. Dodatkowo zastosowano jedną pompę ciepła P150, której dolnym źródłem jest ciepło z kogeneratu o mocy 280kW. Drugim stopniem są trzy pompy ciepła Chill Heat Oilon, których zadaniem jest podgrzanie wody sieciowej do temperatury docelowej (95⁰C) na podstawie krzywej grzewczej i pracując bezpośrednio na sieć.

Całkowita moc grzewcza, którą osiągają pompy ciepłą Chill Heat Oilon wynosi 2MW. Dobrane pompy ciepła Chill Heat Oilon wyposażone są w sprężarki tłokowe, a w celu ich płynnej regulacji mogą być dodatkowo wyposażone w inwertery. Wyposażenie każdej z jednostek w subcoolery pozwala dodatkowo na poprawę efektywności urządzeń.


Systemy Gazuno i ich zalety

Obecne wymagania dotyczące nowopowstających instalacji są coraz bardziej restrykcyjne. Połączenie jednym układem kilku rozwiązań pozwala na nadzorowanie pracy całej instalacji i jej odpowiednie zarządzenie. Systemy Gazuno są odpowiedzią na potrzeby rynku.

Poprawa efektywności instalacji

Optymalizacja pracy urządzeń względem siebie, dzięki wspólnej automatyce.

Kompleksowe rozwiązanie

Zapewniające poprawną pracę całego układu.

Wspólny serwis dla całej grupy urządzeń

Możliwość skoordynowanego uruchomienia oraz serwisowania urządzeń, co pozwala łatwiej zorganizować te czynności, oszczędza czas oraz redukuje koszty.

Oszczędność czasu

Kontakt odnośnie całej grupy produktów z jednym opiekunem technicznym.

Dostosowanie do potrzeb układu

Oferujemy szeroką gamę pomp ciepła, źródeł szczytowych w postaci kotłów gazowych, wytwornic wody lodowej oraz odbiorników ciepła. Pozwala to odpowiednio dobrać i sparametryzować urządzenia do indywidualnych potrzeb danej instalacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani większą ilością informacji na temat systemów Gazuno i możliwości ich zastosowania, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Jako doradca techniczno-handlowy pracuję w zespole z Sebastianem Gencem. Razem współpracujemy z projektantami, audytorami oraz inwestorami z województwa podkarpackiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii