Przejdź do treści

Minęły 4 lata od wdrożenia „Ustawy o efektywności energetycznej” z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1-go października 2016 r., ustawa narzuca obowiązek wykonywania audytów energetycznych przez określone przedsiębiorstwa.

Dlaczego chcemy Państwu przypomnieć o tym obowiązku? Na kim Ustawa wymusza obowiązek wykonanie audytu? Co powinien zawierać audyt przedsiębiorstwa? Odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

Jakie zadanie ma audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Głównym zadaniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, których głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz wskazanie oszczędności energii.

Najważniejszym zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowego przeglądu zużycia energii:

  • w budynkach,
  • instalacjach,
  • urządzeniach oraz w transporcie.

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego?

Obowiązkowy audyt energetyczny dotyczy przedsiębiorstw, które w okresie dwóch ostatnich latach obrotowych:

  • zatrudnia średniorocznie 250 osób lub więcej,

  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 43 mln euro.

Wyjątki

Z obowiązku zwolnieni są tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają system zarządzania energią, który określony jest w Polskiej Normie lub system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Obowiązki przedsiębiorstw

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania do celów kontrolnych danych związanych z audytem energetycznym przez 5 lat. Zobligowany jest również do zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakończenia audytu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorca musi dołączyć do zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii.

Częstotliwość wykonywania audytów energetycznych

Pierwszy audyt musiał być wykonany do 30 września 2017 r. Przedsiębiorca zobligowany jest do powtórnego przeprowadzenia audytu energetycznego swojego przedsiębiorstwa po upływie 4 lat. W przypadku nowych przedsiębiorstw, po przeprowadzonej weryfikacji, podmiot niezwłocznie musi przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa.

Podsumowując, w przypadku, gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić już w 2021 roku.

Wspieramy energooszczędne rozwiązania i wdrażamy je od lat w wielu obiektach w całym kraju. Z chęcią pomożemy Państwu w stworzeniu kompletnych rozwiązań grzewczo – chłodniczych, zgodnych z Warunkami Technicznymi 2021.

Zachęcamy do kontaktu.

Dostawca nowoczesnych i efektywnych systemów grzewczo chłodniczych wykorzystujących technologię OZE oraz spełniające wymagania prawne. Pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła lub chłodu? Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii