Przejdź do treści

Wybór odpowiedniego źródła ciepła dla budynku należy rozpatrywać pod wieloma kątami: zapotrzebowania na moc grzewczą, dostępnych nośników energii, odbiorników ciepła, ale również jego lokalizacji.

W przypadku budynków, które potrzebują niezależnego źródła ciepła, na przykład przez brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, dotychczas najpopularniejszym rozwiązaniem było stworzenie kotłowni gazowej. Wiąże się to jednak z szeregiem wymagań jakie należy spełnić w zależności od instalowanej mocy oraz rodzaju gazu.

Pomieszczenie, w którym planujemy stworzyć kotłownię między innymi musi mieć zapewnioną odpowiednią wysokość, instalację odprowadzenia spalin, wentylację, oświetlenie, czy podłogę wykonaną z materiałów niepalnych. Powoduje to, że nie zawsze jest możliwość stworzenia kotłowni gazowej w projektowanym lub termomodernizowanym budynku, przez co inwestorzy, instalatorzy czy projektanci zmuszeni są do szukania alternatywnych źródeł ciepła.

Zobacz film, w którym omawiamy tematykę lokalizacji źródła ciepła.

Źródło ciepła zlokalizowane na zewnątrz

Od pewnego czasu na rynku pojawiają się urządzenia grzewcze przeznaczone do montażu zewnętrznego, które powoli stają się nie tylko alternatywą, a kolejnym wariantem przy tworzeniu koncepcji zasilania w ciepło budynku.

Decydując się na urządzenie przeznczone do montażu zewnętrznego, jednym z bardzo istotnych aspektów jest oszczędność cennego miejsca wewnątrz obiektu. Pomieszczenie, które normalnie przeznaczone byłoby na kotłownię można przeznaczyć do innych celów lub znacznie zmniejszyć jego powierzchnię.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku zapotrzebowania budynku na dużą moc grzewczą, a więc wtedy, kiedy mowa o dużych gabarytowo urządzeniach lub o konieczności zastosowania większej ilości jednostek. Dzięki montażowi zewnętrznemu możemy umiejscowić urządzenia w dowolnym miejscu. W przypadku, gdy miejsca wokół budynku jest niewiele, lub dostępna przestrzeń jest zbyt cenna, urządzenia możemy zainstalować na dachu budynku.

Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w nowoczesnym budownictwie, gdzie ciepło/chłód coraz częściej rozprowadzane jest przy pomocy centrali wentylacyjnej. Wzajemna bliskość urządzeń upraszcza budowę i kontrolę systemu grzewczego/chłodniczego oraz obniża jego koszty całkowite i straty ciepła/chłodu w instalacji. Niezależnie od miejsca instalacji urządzeń, sterownik systemu (centrala sterowania) umieszczany jest wewnątrz budynku, dzięki czemu obsługa układu nie wymaga wychodzenia na zewnątrz, co byłoby niekomfortowe szczególnie podczas mrozów i niepogody.

Przykłady źródeł ciepła do montażu zewnętrznego

Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem

Urządzeniami, które są przystosowane do pracy w warunkach atmosferycznych oraz które możemy zlokalizować na dachu lub w pobliżu budynku są absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem ROBUR. Wszystkie jednostki zewnętrzne ROBUR posiadają własną instalację kominową, co w połączeniu z zewnętrznym montażem, pozwala obniżyć koszty inwestycyjne o koszt budowy komina.

Dodatkowo, dzięki temu unikamy corocznych przeglądów kominowych. Brak komina w obiekcie zwiększa także przestrzeń użytkową. Wraz z montażem zewnętrznym wiąże się jeszcze jedno kluczowe rozwiązanie, mianowicie, nie ma konieczności wprowadzania gazu do budynku, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników (w przypadku wycieków i wybuchów gazu) i pozwala zmniejszyć koszty inwestycyjne o koszt zaprojektowania i poprowadzenia instalacji gazowej.

Montaż zestawów lub pojedynczych jednostek absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem powinien odbywać się na powierzchni wypoziomowanej, na wysokości poziomu gruntu, lub na dachu w miejscu o naturalnym przepływie powietrza, poza ścieżką kapania wody z rynien lub innych elementów budynku. Miejsce instalacji musi być dostosowane do ich wymiarów i ciężaru oraz uwzględniać minimalne odległości serwisowe. Ponadto odprowadzenie spalin urządzenia nie może znajdować się w pobliżu otworów budynku i punktów czerpania świeżego powietrza do budynku i musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.


Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem to w większości urządzenia kondensacyjne w związku z tym wymagają odprowadzenia kondensatu (skroplin) ze spalin. Odprowadzenie kondensatu powinno być odpowiednio zaizolowane oraz wyposażone w przewód grzejny, aby zapobiec zamarzaniu kondensatu w przewidywanych warunkach pracy.

Ze względu na pH skroplin, odprowadzenie powinno zostać poprowadzone do kanalizacji przez neutralizator. W przypadku powietrznych urządzeń, zimą na lamelach parownika może powstawać szron. Urządzenie wchodzi wtedy w cykl odszraniania, więc należy zapewnić naczynie zbierające lub próg ograniczający, a także system odprowadzenia wody z odszraniania. Zapobiegnie to zalewaniu elementów wokół urządzenia, tworzeniu się lodu i uszkodzeniom.

Jeżeli pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła, masz problem z jego lokalizacją lub spełnieniem Warunków Technicznych, skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!

Razem z Dariuszem Krąpcem odpowiadamy za województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Potrzebujesz wsparcia technicznego lub handlowego? Z chęcią podzielimy się z Tobą swoją wiedzą.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii