Przejdź do treści

Od 3 kwietnia 2020 do 14 września 2020 można ubiegać się o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” w ramach Funduszy Norweskich.

Głównym celem naboru jest poprawa efektywności energetycznej budynków, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez ich głęboką termomodernizację. Ma ona na celu doprowadzenia budynków szkolnych do pasywnego lub prawie zeroemisyjnego standardu energetycznego, redukcję emisji CO2, zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł i ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Tym samym zachowaniu najwyższej efektywności energetycznej i kosztowej.

Dofinansowaniem objęto projekty polegające na:

 • przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła np. pompy ciepła, instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,

 • ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,

 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,

 • wymianie systemów wentylacji z odzyskiem ciepła i klimatyzacji,

 • montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,

 • zastosowaniu automatyki pogodowej,

 • zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,

 • wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może ubiegać każdy podmiot prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

Mając na uwadze potrzebę osiągnięcia jak najniższych kosztów eksploatacyjnych oraz możliwości dofinansowania nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejących szkół, coraz częściej dyrektorzy oraz gminy decydują się na zastosowanie pomp ciepła jako źródła ciepła w budynkach oświaty.

Na przestrzeni ostatnich lat, firma Gazuno miała przyjemność pomagać w tworzeniu systemów grzewczych opartych na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła m.in. w następujących obiektach:

 • Szkoła Podstawowa nr 84 w Gdańsku,
 • Szkoła Muzyczna w Gnieźnie,
 • Politechnika Opolska,
 • Zespół Szkół w Jasienicy,
 • Szkoła Podstawowa w Dębicy,
 • Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie,
 • Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy

Głównym powodem wyboru systemu była chęć znaczącego obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Na poprawę efektywności systemu grzewczego poprzez zastosowanie pomp ciepła, możliwe było uzyskanie dotacji z Funduszy Norweskich. Dodatkowo ze względu na zewnętrzny montaż urządzeń możliwa była oszczędność miejsca w budynku. Dzięki nim cała szkoła jest równomiernie ogrzana, a rachunki za gaz obniżyły się aż o 60%.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu referencyjnego, którego udzielił Mgr Grzegorz Nowacki, dyrektor szkoły podstawowej nr 12 w Dębicy.


Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej

Ideą była zamiana starego, drogiego i uciążliwego w eksploatacji systemu grzewczego opartego na kotle węglowym na tani w eksploatacji oraz bezobsługowy system grzewczy oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła marki Robur.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu referencyjnego, którego udzieliła Pani Barbara Kubiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej


Jeżeli aktualnie pracujesz nad audytem, skontaktuj się z nami!

Razem z Natalią Domian tworzymy marketing w Gazuno. Z wykształcenia jestem inżynierem środowiska, ale to marketing jest moją największą pasją. Jeżeli potrzebujesz jakiegokolwiek wsparcia, odezwij się do nas – z chęcią pomożemy!


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii