Przejdź do treści

Analiza eksploatacyjna Gazuno określa szacunkowe, roczne koszty eksploatacji systemu grzewczego. Analiza może objąć układy monowalentne, gdzie pompy ciepła stanowią jedyne źródło ciepła, ale także układy biwalente z kotłami gazowymi pracującymi jako źródło szczytowe.

Możliwe jest porównanie urządzeń Robur z innymi systemami grzewczymi m.in. z kotłami gazowymi czy olejowymi, ciepłowniami miejskimi, a także z elektrycznymi pompami ciepła.

Analiza energetyczna Gazuno

W analizie sezon grzewczy został podzielony na 7 okresów z czego dla każdego z nich odpowiada inny przedział temperatur zewnętrznych, np. dla okresu siódmego jest to przedział (10-15 °C). Dla każdego z nich określono odpowiedni czas pracy urządzeń grzewczych. Przyjęte dane zostały przedstawione w tabeli poniżej.

W analizie Gazuno celowo nie przyjęto długości każdego z okresów z danych meteorologicznych. Analiza opiera się na czasie pracy urządzeń, nie zaś na czasie występowania danych temperatur zewnętrznych. Dane te zostały przyjęte empirycznie na podstawie wieloletnich informacji pozyskanych z serwisu Gazuno.

Interpretacja warunków pracy urządzeń z rzeczywistych instalacji pozwoliła na określenie założeń do obliczeń pokrywających się w dużej mierze ze stanem faktycznym. Potwierdzeniem naszych analiz są pozyskane z referencji Gazuno.

Biorąc na przykład jedną z zrealizowanych inwestycji, gdzie moc zainstalowanych urządzeń grzewczych wynosi 420 kW zobrazować możemy słuszność analiz Gazuno. Na etapie projektowania zespół Gazuno przygotował analizę opłacalności inwestycji na podstawie zużycia gazu. Oszacowano zużycie gazu na poziomie 67251 m³/h. Rzeczywiste wartości  zużycia gazu, udostępnione przez administratora budynku, potwierdzają rzetelność szacowanych wartości. Średnie, rzeczywiste roczne zużycie wyniosło 66519 m³/h. Daje nam to jedynie niewielki procent odstępstwa.

Co jest potrzebne do wykonania analizy energetycznej budynku?

Do wykonania rzetelnej analizy potrzebne są realne dane wejściowe, takie jak cena prądu oraz gazu dla danej lokalizacji, parametry pracy grzewczej instalacji odbiorczej oraz udział kotłów w mocy zainstalowanej w odniesieniu do pomp ciepła. Określić należy również czy urządzenia zasilane będą gazem ziemnym z sieci, czy gazem LPG. Następnie określane jest zużycie mediów dla każdego z okresów.

W tym celu określa się sprawność urządzeń dla średniej temperatury z danego okresu oraz zapotrzebowanie energetyczne budynku dla odpowiednich temperatur. Np. dla okresu 7, gazowa absorpcyjna pompa ciepła GAHP-A typu powietrze/woda posiada efektywność 159% (dla temperatury zewnętrznej 12 °C).

Przykład analizy energetycznej

Porównanie absorpcyjnej pompy ciepła do sprężarkowej

Dla przykładu rozważyć możemy budynek o obliczeniowym zapotrzebowaniu równym 200 kW (przy -20 °C). Jako źródło ciepła przyjęto gazowe absorpcyjne pompy ciepła oraz kotły gazowe pracujące jako źródło szczytowe. Dla okresu 7 jego zapotrzebowanie energetyczne wyniesie 50 kW. Odnosząc te wartości do jednostkowego zużycia gazu i prądu oraz czasu pracy urządzeń, otrzymano koszt sezonowy dla poszczególnego okresu. Przedstawiono fragment analizy w tabeli.

Sumując wyniki analizy poszczególnych okresów otrzymuje się roczny koszt eksploatacji systemu grzewczego opartego o urządzenia Robur. Aby porównać wyniki z innym rozwiązaniami technicznymi, wykonywana jest dodatkowa, analogiczna analiza w której przyjmowane są parametry rozpatrywanych urządzeń.

Poniżej przedstawiono szacunkowe, roczne koszty eksploatacji dla przytoczonego wcześniej budynku o zapotrzebowaniu 200 kW, w porównaniu do sprężarkowej elektrycznej pompy ciepła. Wycinek tabeli przedstawia koszty eksploatacji dla jednego z okresów, wykres -sumaryczne koszty roczne.


Dzięki analizie eksploatacyjnej Gazuno możemy określić m.in.:

  • szacunkowy udział w produkcji energii cieplnej dla poszczególnych źródeł,
  • sezonową efektywność systemu Robur,
  • ilość spalonego gazu,
  • wartość emisji zanieczyszczeń.

Głównym celem jest jednak określenie sezonowego kosztu eksploatacji systemu, średniego kosztu 1 kWh ciepła i przede wszystkim oszczędności generowanych przez system Robur w porównaniu do innych rozwiązań. Dane te ułatwić mogą wybór optymalnego rozwiązania systemu grzewczego dla obiektów termomodernizowanych jak także nowo budowanych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem przykładowych analiz zachęcam do kontaktu z działem doradców technicznych Gazuno. Chętnie przybliżymy technologię absorpcyjnych pomp ciepła oraz przedstawimy szczegóły opracowania, jak również możemy zorganizować spotkanie w terenie.


Na potrzeby naszych klientów opracowujemy każdy temat indywidualnie i kompleksowo. Dobieramy źródło ciepła, bądź chłodu pod przesłane zapotrzebowanie, przygotowujemy schematy technologiczne oraz analizy kosztów eksploatacji instalacji opartej o gazowe absorpcyjne pompy ciepła w porównaniu do innych rozwiązań.

Dostawca nowoczesnych i efektywnych systemów grzewczo chłodniczych wykorzystujących technologię OZE oraz spełniające wymagania prawne. Pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła lub chłodu? Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii